شرکت آراد پلیمر - تولیدو فروش انواع اورینگ،پکینگ،گسکت : شرکت آراد پلیمر
Arad Polymer Samin Co
شرکت آراد پلیمر ثمین
اخبار

صنایع پلاستیک

تامین مواد و قطعات پلاستیکی PTFE ,ECTFE ,PCTFE ,PVDF ,PEEK ,و...

صنایع لاستیک

تامین مواد لاستیکی وایتون، کالرز، سییلیکون، فلوروسیلیکون، HNBR ,NBR و...

قطعات لاستیکی و پلاستیکی

تولید انوع قطعات پلیمری آب بندها ، اورینگ ، کاسه نمد ، پکینگ ، واشر ،...

همکاران