03132661552 | 09121190046 info@aradpolymer.com
انتخاب صفحه

Dampener ضربه گیر لاستکی

 ضربه گیر لاستکی Dampener 

ضربه گیر مورد استفاده در صنایع جهت گرفتن تنش و ارتعاش وارد شده از موتورهای برقی ، دیزلی ، بنزینی و همچنین جعبه دنده ها ی صنعتی و پمپ ها و نیز استفاده در سازه ها ، پل ها ، دکل ها برج ها جهت دریافت ارتعاشات و تنش ضربه گیرها اغلب به همراه فلز و لاستیک که در عملیات تولبد به یکدیگر چسبانده می شوند ساخته می شوند.

تولید با مواد لاستیکی زیر:

Materils :

NR , SBR , BR , XNBR , NBR

 

 ضربه گیر لاستیکی