دسته: صنایع شما

صنایع پتروشیمی

قطعات لاستیکی پتروشیمی از متریال الاستومر انواع گریدهای فلوروالاستومرها (  vitonوایتون)، پرفلوروالاستومرها( kalrez کالرز) فلوروسیلیکون(Fluorosilicone )، افلاس  Aflas و...، ،گروهی از محصولات  آراد پلیمر  شامل قطعات لاستیکی مورد استفاده …