برچسب: اتیلن پروپیلن دی ان مونومر لاستیک EPDM

لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر EPDM

اتیلن پروپیلن دی ان مونومر لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر EPDM نام های دیگر: نوردل (Nordel)، رویالن (Royalene)، کتون 8340آ (kelton 8340A)، ویستالون (Vistalon) مونومر: اتیلن، پروپیلن، دی ان حلال: 1و2و4 …