تولید وی رینگ،فروش وی رینگ

وی رینگ (V-ring)

  وی رینگ  (V-ring) Materils : Viton , NBR , HNBR , EPDM , ACM AEM , Silicon , Fluorsilicone , CR… PTFE , Encapsulated FEP O-Ring Special materials : Kalrez (FFKM) , Chemraz , Simriz , Markez FMVQ , PFA….

Scroll to Top