تولید کننده اورینگ متری

اورینگ های متری

اورینگ متری زمانیکه حلقه ای متناسب با قطر سیلندر و پیستون وجود ندارد باید دو سر آن را با چسب مخصوص اورینگ و لاستیک به یکدیگر چسباند .

Scroll to Top