تولید کننده اکس رینگ

ایکس رینگ ها (x-ring)

قطعات لاستیکی ایکس رینگ از مواد ویتون، روغنی، اکریلیک ، فلوروسیلیکون، سیلیکون ایکس رینگ (x-ring)  Materils :  Viton , NBR , HNBR , EPDM , ACM AEM , Silicon , Fluorsilicone , CR… PTFE , Encapsulated FEP O-Ring Special materials : Kalrez (FFKM) , Chemraz , Simriz , Markez FMVQ , PFA….

Scroll to Top