تولید کنندگان قیمت پکر المنت Packer element

پکر المنت Packer

پکر المنت Packer در شرایط محیطی با فشار و حرارت های بالا به کار می رود و معمولاً از جنس NBR , HNBR می باشد .

Scroll to Top