خواص لاستیک xnbr

لاستیک XNBR

لاستیک  XNBR / کربوکسیله شده  Carboxylated nitrile نام شیمیایی: نیتریل کربوکسیله XNBR کدهای ASTM D2000 / SAE J 200  BG, BK, CH نام ASTM D 1418  : XNBR نام ISO/ DIN 1629 : XNBR لاستیک XNBR  دارای گروه های کربوکسیله تصادفی  ، توسط تریپلیمریزاسیون بوتادین ، اکریلونیتریل و متا اکریلیک و یا اسید اکریلیک به …

لاستیک XNBR بیشتر بخوانید »

Scroll to Top