دستگاه تزریق لاستیک

دستگاه تزریق لاستیک

در بخش تزريق ماشين، با سيستم كنترل دماي روغن تعبيه شده مي‌توان دماي پيچ و سيلندر خوراك گيري و انباره تزريق را كنترل نمود. در نتيجه از اسكورچي شدن آميزه جلوگيري مي‌شود.Scroll to Top