سیلیکون بهداشتی

صنایع پزشکی

قطعات لاستیکی در صنعت پزشکی نقش زیادی دارند مانند انواع درپوشهای لاستیکی که عمدتاً از جنس بوتیل می باشد، و قطعات سیلیکونی بهداشتی  مانند اورینگ سیلیکونی که در  صنایع غذایی ، شیر و لبنیات ، صنایع بهداشتی و صنایع داروسازی می باشند.

Scroll to Top