سیلیکون NE ،سیلیکون

سیلیکون VMQ - سیلیکون - قطعات سیلیکون - آراد پلیمر

سیلیکون

سیلیکون VMQ – سیلیکون – آراد پلیمر لاستیک سیلیکون VMQ نام شیمیایی: پلی دی متیل سیلوکسان ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی: این لاستیک‌ سیلیکونی مخلوط بسپارهای کانی – آلی هستند که از بسپارش انواع سیلانهاو سیلوکسانها به دست می‌آیند. با اینکه گران‌اند ولی مقاومت قابل توجه آنها در برابر گرما به استفاده منحصر از این لاستیکها در مصارف دمای …

سیلیکون بیشتر بخوانید »

Scroll to Top