فروش سمنت پلاگ

سمنت پلاگ Cement Plug

تهيه و پمپاژ سيمان در چاه نفت را سيمانكاري چاه نفت يا cementing مي گويند سمنت پلاگ Cement Plug در این عملیات استفاده می شود.

Scroll to Top