فروش یورینگ uring

کاربرد انواع یورینگ uring

یورینگ ( U-ring)

یورینگ  U-ring آب بندهای یو شکل یورینگ U-ringبه عنوان با اهمیت ترین آب بندها در هر نوع تجهیزات نیروگاهی سیالات به کار می روند،از انجاییکه این قطعه از نشت سیالات جلوگیری می کند.آب بند کننده ها به عنوان اجزای مهم دیده می شوند، زیرا نشت از طریقیورینگ U-ring می تواند عملکرد تجهیزات را کاهش دهد …

یورینگ ( U-ring) بیشتر بخوانید »

Scroll to Top