قیمت اورینگ متری

اورینگ رشته ای

اورینگ متری

اورینگ متری زمانی نیاز است که اورینگ یا حلقه ای متناسب با قطر سیلندر و پیستون وجود ندارد باید دو سر آن را با چسب مخصوص اورینگ و لاستیک به یکدیگر چسباند که در متریال مختلف viton ، kalrez, NBR ,… وجود دارد.

Scroll to Top