قیمت ضربه گیر لاستیکی

لرزه گیر

ضربه گیر لاستیکی Damper

ضربه گیر مورد استفاده در صنایع جهت گرفتن تنش و ارتعاش وارد شده از موتورهای برقی ، دیزلی ، بنزینی و همچنین جعبه دنده ها ی صنعتی و پمپ هاست.

Scroll to Top