قیمت پلی تترا فلورو اتیلن PTFE

پلی تترا فلورو اتیلن PTFE

پلی تترا فلورو اتیلن PTFE

 این ماده نوعی پوشش نچسب و عایق الکتریسیته بود که هم مقاومت حرارتی بالا و هم مقاومت شیمیایی خوبی در مقابل اسیدها و بازها دارد.

Scroll to Top