قیمت پلی کلرو تری فلورو اتیلن  PCTFE

پلی کلرو تری فلورو اتیلن PCTFE

پلی کلرو تری فلورو اتیلن  PCTFE  یا PTFCE  یک ترموپلاستیک کلروفلوروپلیمری با فرمول مولکولی CF2CClFn,   می باشد و حرف  n  تعداد واحدهای مونومری در مولکول پلیمری می باشد.و ساختاری مشابه PTFE  دارد به جز اینکه هوموپلیمرCTFE  به جای تترافلورواتین قرار دارد.این محصول کمترین میزان انتقال بخار آب در میان پلاستیک ها داراست.

Scroll to Top