پکینگ سایز بزرگ

پکینگ لاستیکی Packing

این شرکت تولید انواع پکینگ در سایزهای مختلف حتی خیلی بزرگ را نیز انجام می دهد.متریال متنوع در این پکینگ با توجه به شرایط محیط کاری قطعه استفاده می شود.

Scroll to Top