کامپاند NBR

فروش NBR L

فرمول NBR

ویژگی های بهینه سازی برای  مواد لاستیک نیتریل NBR آن را یک راه حل عالی برای کاربردهای آب بندی کرده است  که برای ساخت قطعات مکانیکی به کار می روند.

Scroll to Top