vring وی رینگ

وی رینگ vring

وی رینگ (V-ring)

وی رینگ ها همگی از لاستیک بدون تقویت کننده فلزی یا پارچه ای ساخته شده اند.

Scroll to Top