فروش بوتیل رابر روسی BK1675

بوتیل رابر روسی BK1675 l  موجود می باشد.bk-1675n 2

Butyl Rubber BK 1675N

بسته بندی عدل 30 کیلویی موجود در پالت های 540 و 450 کیلویی

پاسخ دهید