03132661552

تولید قطعات حفاری

Packer Elements And Valve Seals

Packer elements are rubber seals that operate under specific down-hole conditions and provide a seal for either short-term or long-term completion.

پکر المنت آ بندهای لاستیکی هستند که در درون چاه استفاده می شوند و آب بندی بلند مدت یا کوتاه مدت ایجاد می کنند.

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه