03132661552

دستگاه پرس لاستیک

انواع پرس های لاستیک

پرس ها را بطور کلی میتوان بقرار ذیل تقسیم بندی کرد:

 1. پرس های c شکل ضربه ای
 2. پرس های دروازه ای
 3. پرس های چهار ستونه
 4. پرس های با حرکت از پایین به بالا
 5. پرس های با سرعت زیاد

هرکدام از پرس های فوق نیز از نظر اندازه ,شکل وساختمان , انواع متنوع وبی شماری رادارند.

 

ساختمان پرس های لاستیک

معمولآ ساختمان پرس ها به دو گونه است :

پرس های ریخته شده و پرسهای جوشکاری شده.

 

منابع مورد استفاده در پرس های لاستیک

قدرت در انواع پرسها به چهار طریق مشروح در ذیل تامین می گردد :

 1. پرس های دستی : در این نوع پرسها معمولآ از قدرت دست و یا پا ی کارگر استفاده میگردد .
 2. پرس های مکانیکی : این پرسها با قدرت موتور به حرکت در آمده وبعضا ً ممکن است دارای یک چرخ طیار ویک مکانیسم کاهنده سرعت دنده ای یک مرحله ای , یا مکانیسم کاهنده چند مرحله ای باشند .
 3. پرس های هیدرولیک : قدرت در پرس های هیدرولیک به وسیله فشار روغن و یا فشار آب تامین می شود.
 4. پرس های پنوماتیک : تامین قدرت در این نوع پرسها توسط هوای فشرده است .

 

پرس های هیدرولیکی

همان طور که تصور می شود ، یک پرس هیدرولیک از چندین جنبه با یک پرس مکانیکی تفاوت دارد . یک پرس هیدرولیکی حرکت خود را ازحرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورد . این حرکت زمانی ایجاد می شود که یک سیال , معمولآ روغن یایک مخلوطی از دو یا چند مایع و یا گاز , تحت فشار کنترل شود . وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهایی جهت افزایش , کاهش ویا حفظ فشار به صورت مورد نیاز در آمده ومیتواند حرکت لازم برای به حرکت در آوردن پیستون را فراهم کند . بنابراین بار ونیروی موجود در پرس هیدرولیک با حداکثر فشار موجود در سیلندر تعیین می شود .

 

پرس هیدرولیک لاستیک

 

ویژگی های پرس هیدرولیک

 1. قابلیت تغییر سرعت کورس در حالت ایجا د نیروی ثابت , باعث شده است تا این پرسها هنگامی که ضخامت قطعه کارتغییر می کند ,مناسب باشد .
 2. نیروی وارده طی فاصله ی کاری کورس قابل اندازه گیری دقیق بوده و می توان آن رابه طور الکترونیکی کنترل کرد .
 3. سرعت حرکت کورس با توجه به ویژگیهای قطعه کار , قابل تنظیم است .
 4. نیروی وارده را می توان با توجه به نیاز قطعه کار از پیش تعیین کرد.

 

پرس لاستیک

 

پرس هیدرولیک لاستیک

 1. پرس های هیدرولیکی ستونی تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton
 2. پرس های هیدرولیکی سنگین و سبک صفحه ای تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton ۶۰ton ,400ton ,500ton ,600ton ,800ton
 3. پرس های هیدرولیکی وکیوم ستونی تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton
 4. پرس های injection تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton

 

خلاصه

قدرت در پرس های هیدرولیک به وسیله فشار روغن و یا فشار آب تامین می شود.

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه