03132661552

دستگاه پرس لاستیک

دستگاه پرس لاستیک

انواع پرس های لاستیک :

پرس ها را بطور کلی میتوان بقرار ذیل تقسیم بندی کرد:

۱- پرس های c  شکل ضربه ای

۲- پرس های دروازه ای

۳- پرس های چهار ستونه

۴- پرس های با حرکت از پایین به بالا

۵- پرس های با سرعت زیاد

هرکدام از پرس های فوق نیز از نظر اندازه ,شکل وساختمان , انواع متنوع وبی شماری رادارند.

 ساختمان پرس های لاستیک :

معمولآ ساختمان پرس ها به دو گونه است :

پرس های ریخته شده وپرسها ی جوشکاری شده می باشد.

 منابع مورد استفاده در پرس های لاستیک :

قدرت در انواع پرسها به چهار  طریق مشروح در ذیل تامین می گردد :

۱- پرس های دستی : در این نوع پرسها معمولآ از قدرت دست و یا پا ی کارگر استفاده میگردد .

۲- پرس های مکانیکی : این پرسها با قدرت موتور به حرکت در آمده  وبعضا ً ممکن است دارای یک چرخ طیار ویک مکانیسم کاهنده سرعت دنده ای یک مرحله ای , یا مکانیسم کاهنده چند مرحله ای باشند .

۳- پرس های هیدرولیک : قدرت در پرس های هیدرولیک به وسیله فشار روغن و یا فشار آب تامین می شود.

۴- پرس های پنوماتیک : تامین قدرت در این نوع پرسها توسط هوای فشرده است .

  پرس های هیدرولیکی :

پرس لاستیک صنایع لاستیک سازی قطعات لاستیکی

پرس هیدرولیک لاستیک

همان طور که تصور می شود ، یک پرس هیدرولیک از چندین جنبه با یک پرس مکانیکی تفاوت دارد . یک پرس هیدرولیکی حرکت خود را ازحرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورد . این حرکت زمانی ایجاد می شود که یک سیال , معمولآ روغن یایک مخلوطی از دو یا چند مایع و یا گاز , تحت فشار کنترل شود . وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهایی جهت افزایش , کاهش ویا حفظ فشار به صورت مورد نیاز در آمده ومیتواند حرکت لازم برای به حرکت در آوردن پیستون را فراهم کند . بنابراین بار ونیروی موجود در پرس هیدرولیک با حداکثر فشار موجود در سیلندر تعیین می شود .

ویژگی های پرس هیدرولیک

۱- قابلیت تغییر سرعت کورس در حالت  ایجا د نیروی ثابت , باعث شده است  تا این پرسها هنگامی که ضخامت قطعه کارتغییر می کند ,مناسب باشد .

۲- نیروی وارده طی فاصله ی کاری کورس قابل اندازه گیری دقیق بوده و می توان آن رابه طور الکترونیکی کنترل کرد .

۳- سرعت حرکت کورس با توجه به ویژگیهای قطعه کار , قابل تنظیم است .

۴- نیروی وارده را می توان با توجه به نیاز قطعه کار از پیش تعیین کرد.

پرس لاستیک هیدرولیکی

پرس لاستیک

پرس هیدرولیک لاستیک۱-پرس های هیدرولیکی ستونی تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton

۲-پرس های هیدرولیکی سنگین و سبک صفحه ای تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton ۶۰ton ,400ton ,500ton ,600ton ,800ton

۳-پرس های هیدرولیکی وکیوم ستونی تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton

۴- پرس های injection تمام اتوماتیک باسیستم PLC fبا تناژ:۱۰۰ton ,150ton ,200ton ,250ton ,300ton

 

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه