03132661552

وی رینگ (V-ring)

 

vring

V-ringوی رینگ  (V-ring)

Materils :

Viton , NBR , HNBR , EPDM , ACM

AEM , Silicon , Fluorsilicone , CR…

PTFE , Encapsulated FEP O-Ring

Special materials :

Kalrez (FFKM) , Chemraz , Simriz , Markez

FMVQ , PFA….

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه