03132661552

وی رینگ (V-ring)

 

vring

وی رینگ  V ring

Materils :

Viton , NBR , HNBR , EPDM , ACM

AEM , Silicon , Fluorsilicone , CR…

PTFE , Encapsulated FEP O-Ring

V-ring

Special materials :

Kalrez (FFKM) , Chemraz , Simriz , Markez

FMVQ , PFA….

`

همه وی رینگها برای محور چرخشی در موارد زیادی استفاده می شوند.وی رینگ را می توان به تنهایی برای حفاظت انواع بلبرینگها ازآلودگی ها به کار برد در حالیکه  با اطمینان روان کننده حفظ شود.همچنین  Vring  وی رینگها به عنوان آب بند کننده ثانویه و کمکی برای آب بند کننده اولیه در محیطهای خیلی آلوده استفاده می شود.

یر خی وی رینگها بر روی شفت ها  نصب می گردند و لبه نا زک و باریک آن در برابر سطح عمود به شفت عمل آب بندی را انجام می دهد.شکل (۱)

وی رینگ v ringعمودی شکل ۱

 

وی رینگ ها همگی از لاستیک بدون تقویت کننده فلزی یا پارچه ای ساخته شده اند بنابراین نصب آنها آسان می باشد .آنها می توانند کشیده شوند و با توجه به سایز آنها بر سطح اجزای دیگر مثل فلنج ها، قرقره ها، و محفظه ها فشرده شوند .این ویژگی باارزشی است مخصوصاً زمانی که یک آب بند تعبیه می شود.

 

مقالات مشابه

رفتن به بالای صفحه