پکر المنت ها Packer

پکر packer

 

پکر 2

 

 

پکر3پکر المنت از قطعات حفاری می باشد که عمدتا در سایزهای استاندارد بالا موجود می باشد.

پاسخ دهید