03132661552

کامپاندینگ لاستیک

شرکت آراد پلیمر ثمین

کامپاندینگ لاستیک Rubber compounds

کامپاندینگ لاستیک علمی پیچیده است که نیاز به آشنایی با دانش  و مهندسی لاستیک‌ها و افزودنی‌های لاستیک مانند کمک‌های فرایندها، پرکننده‌ها و عوامل پخت، در نسبت‌های معین برای به‌دست آوردن مخلوطی یکنواخت است که خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوبی برای برآورده کردن فرآیند با هزینه کم و عملکرد مصرف نهایی داشته باشد.کامپاند و ترکیبات لاستیکی در ساخت انواع قطعات لاستیکی مانند آب یندها،اورینگ،واشر،ضربه گیر،لرزه گیر و...به کار می رود.حساسیت کاربرد برخی قطعات آن قدر اهمیت دارد که کامپاند ناصحیح لاستیک ممکن است صدمات جبران ناپذیری وارد سازد.

رفتن به بالای صفحه