03132661552

نام های تجاری مواد لاستیکی

International Abbreviations Chemical Terms, Abbreviations and Trade Names Chemical Term ASTM Designated Abbreviation Polymer Trade Names Acrylonitrile Butadiene NBR Chemigum®, Nipol®, Krynac®, Paracril®, Perbunan N®, BunaN ® Highly Saturated Nitrile HNBR Therban®, Zetpol® Carboxylated Nitrile XNBR Nipol®, Krynac®, Chemigum® Fluorocarbon FKM, FEPM Dyneon®, Viton®, Aflas®, Fluorel® Ethylene Propylene EP, EPDM, EPT, EPR Nordel®, Royalene® Vistalon®,…

ادامه مطلب

استاندارد های مرتبط با صنعت لاستیک

  تقسیم بندی لاستیک ها DIN 7715 نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکی DIN 7716 گروهبندی لاستیک های چقرمه و سخت DIN 7724 زمان انبارداری برای محصولات لاستیکی DIN 9088 آزمون انبساط و کشش در الاستومرها DIN 53504 آزمون سختی DIN 53505 آزمون پارگی (گسیختگی) در نمونه بریده شده لاستیک DIN 53507 آزمون عمر مصنوعی لاستیک…

ادامه مطلب
رفتن به بالای صفحه
چطور میتونیم کمکتون کنیم ؟