03132661552

نام های تجاری مواد لاستیکی

International Abbreviations Chemical Terms, Abbreviations and Trade Names Chemical Term ASTM Designated Abbreviation Polymer Trade Names Acrylonitrile Butadiene NBR Chemigum®, Nipol®, Krynac®, Paracril®, Perbunan N®, BunaN ® Highly Saturated Nitrile HNBR Therban®, Zetpol® Carboxylated Nitrile XNBR Nipol®, Krynac®, Chemigum® Fluorocarbon FKM, FEPM Dyneon®, Viton®, Aflas®, Fluorel® Ethylene Propylene EP, EPDM, EPT, EPR Nordel®, Royalene® Vistalon®,…

ادامه مطلب

استاندارد های مرتبط با صنعت لاستیک

  تقسیم بندی لاستیک ها DIN 7715 نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکی DIN 7716 گروهبندی لاستیک های چقرمه و سخت DIN 7724 زمان انبارداری برای محصولات لاستیکی DIN 9088 آزمون انبساط و کشش در الاستومرها DIN 53504 آزمون سختی DIN 53505 آزمون پارگی (گسیختگی) در نمونه بریده شده لاستیک DIN 53507 آزمون عمر مصنوعی لاستیک…

ادامه مطلب
رفتن به بالای صفحه