03132661552

کلروپلی اتیلن CM

کلروپلی اتیلن / CM

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی:

سختی: ۴۰ تا ۹۰ شورآ

استحکام کششی: ۵۰۰- ۲۵۰۰ پاسکال

جهندگی (%):۷۰۰-۱۰۰%

مقاومت سایشی: خوب تا عالی

چسبندگی به فلز: نسبتاً خوب تا خوب

چسبندگی به مواد سخت: نسبتاً خوب تا خوب

مانای فشار: خوب تا عالی

مقاومت ضربه ای : خوب

جهندگی / حرکت ارتجاعی: نسبتاً خوب

مقاومت پارگی: ضعیف تا خوب

لرزه گیری: خوب تا عالی

مقاومت در برابر شکستگی: خوب

 

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

رفتن به بالای صفحه